Planety z układu Kepler-62 najbardziej podobne do Ziemi

Planety z układu Kepler-62 najbardziej podobne do ZiemiDwie planety, które teleskop Kepler odkrył w pobliżu odległej gwiazdy przypominającej nasze Słońce zostały określone jako najbardziej podobne do Ziemi spośród wszystkich odnalezionych dotąd planet.

Planety odkryto w oddalonym od nas o 1200 lat świetlnych układzie Kepler-62. Obiekty są prawdopodobnie zbudowane ze skał i lodu, a naukowcy uważają, ze może znajdować się na nich woda w stanie ciekłym.

Kepler-62e i Kepler 62-f znajdują się w układzie pięciu planet zaobserwowanych wokół gwiazdy Kepler-62, która jest karłem o wielkości odpowiadającej około 75% wielkości naszego Słońca. Gwiazda ta świeci jednak słabiej. Aż trzy z pięciu krążących wokół niej planet znajdują się w strefie, w której woda ma szansę utrzymać się w stanie ciekłym, a temperatury sprzyjają rozwojowi życia. Przynajmniej takiego, jakie znamy z Ziemi.

Planety z układu Kepler-62 najbardziej podobne do Ziemi

Planety Układu Słonecznego w porównaniu z obiektami znajdującymi się w układzie Kepler-62
Źródło: NASA Ames/JPL-Caltech

- To najbardziej podobne do Ziemi planety, jakie dotąd znaleziono – powiedział o odkryciu fizyk profesor Justin Creep.

Planeta 62-e jest o 60% większa od Ziemi, a Kepler-62f o 40% Planety znajdują się blisko siebie, mają grube, gęste atmosfery, w których występują chmury. Jest na nich ciepło i to nawet w okolicach biegunów.

Planety Układu Słonecznego w porównaniu z obiektami znajdującymi się w układzie Kepler-62 Źródło: NASA Ames/JPL-Caltech

Porównanie wielkości planet znajdujących się w strefach, w których może istnieć życie - od lewej: Kepler-22b, Kepler-69c, Kepler-62e, Kepler-62f i Ziemia Źródło: NASA Ames/JPL-Caltech


W ramach misji Kepler w kosmosie został umieszczony przez NASA teleskop, który nieustannie monitoruje blask ponad 150 tysięcy gwiazd, sprawdzając jasność każdej z nich co 30 minut. Naukowcy poszukują niewielkich osłabień blasku, które mogą być wywołane przez tranzyty planet – gdy te przechodzą przed swoimi gwiazdami z punktu widzenia obserwatora ziemskiego. Jeżeli takie osłabienia blasku powtarzają się regularnie i uda się wykluczyć inne możliwe fizyczne przyczyny zmiany blasku gwiazdy – naukowcy interpretują wtedy osłabienia blasku jako dowód na istnienie egzoplanet.

Źródło: odkrywcy.pl

Odsłony: 7615