Trio neptunowych planet

Trio neptunowych planetZespół europejskich astronomów z ESO odkrył system trzech planet o masie Neptuna, krążących wokół pobliskiej gwiazdy HD 69830. Odkrycia dokonali 3,6 metrowym teleskopem i spektrografem HARPS o bardzo wysokiej rozdzielczości zainstalowanym w Obserwatorium La Silla w Chile.

Najbliższa planeta jest najprawdopodobniej skalista. Zewnętrzna planeta jest najprawdopodobniej położona w miejscu gdzie są odpowiednie warunki do powstania życia. Ten unikalny system jest także wzbogacony o pas planetoid, znajdujący się między drugą, a trzecią planetą.

Od dwóch lat astronomowie ostrożnie studiowali HD 69830, raczej niepozorną pobliską gwiazdę nieznacznie mniej masywną niż Słońce. Znajduje się ona 41 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Rufy (Puppis), ma jasność 5,95 magnitudo, czyli na granicy postrzegalności ludzkiego wzroku.

Astronomowie precyzyjnie mierzyli prędkości radialne, co pozwoliło odkryć trzy orbitujące planety o okresach 8,67, 31,6, 197 dni i masach w granicach od 10 do 18 mas Ziemi.

"Tylko HARPS - instrument ESO, zainstalowany w Obserwatorium La Silla mógł dokonać odkrycia tych planet", powiedział Michel Mayor - szef zespołu badawczego z Obserwatorium w Genewie. "Bez jakichkolwiek wątpliwości można powiedzieć, że jest to najbardziej dokładna maszyna do polowania na planety pozasłoneczne".

Dostrzegalne zmiany prędkości wynoszą od 2 do 3 m/s, co odpowiednio wynosi 9 km/h. Tak drobne sygnały mogłyby być nie odróżnione od zwykłego szumu, lecz dzięki temu spektrografowi było to możliwe.

Obszerne symulacje teoretyczne przedstawiają skalisty model budowy najbardziej wewnętrznej planety i gazowo-skalisty dla środkowej. Zewnętrzna planeta jest prawdopodobnie lodowo-skalista z gazową otoczką. Obliczenia pokazują także stabilność dynamiczną układu.

Ostatnia planeta okazuje się być zlokalizowana w miejscu nadającym się do powstania życia, gdzie może istnieć woda w postaci cieczy, chociaż nie jest ona podobna do Ziemi - ze względu na masę. To odkrycie z pewnością otwiera nowe perspektywy.

Odsłony: 2825
Kategoria: