Hinode znowu "odkrywa" Słońce

Hinode znowu "odkrywa" Słońce - AstronomiaChociaż słońce jest najbliższą Ziemi gwiazdą, która badana była ponad sto lat, to wciąż dostarcza nam niespodzianek. Hinode jest jednym z ostatnich obserwatoriów, które bada Słońce z oddali. NASA przedstawiła obrazy jeszcze nigdy widziane, które pokazują, że pole magnetyczne słońca jest dużo bardziej burzliwy i dynamiczny niż poprzednio znany.

 

Po starcie przemianowany został na "Wschód Słońca" (jap. Hinode). Jest trzecim satelitą wyniesionym w tymże celu przez japońską agencję kosmiczną JAXA (i jej poprzedniczkę ISAS).

Jeden z trzech instrumentów na pokładzie Hinode to X-Ray Telescope XRT - teleskop rentgenowski do obserwacji korony słonecznej. Czuły na fotony o energiach od 0,2 do 2,0 keV. Rozdzielczość ok. 1-2 sekundy łuku. Jego układ optyczny jest taki sam jak w satelicie TRACE. Przyrząd został zaprojektowany i zbudowany we współpracy japońsko-amerykańskiej. Przy jego budowie brały udział: Smithsonian Astrophysical Observatory, Marshall Space Flight Center NASA, JAXA, i National Astronomical Observatory of Japan (testowanie i kalibracja matrycy CCD).
Widoki z XRT zadziwiają astronomów i wyjawiają nowe tajemnice istniejące wokół Słońca. Pozostałe instrumenty to: Solar Optical Telescope SOT - słoneczny teleskop optyczny i EUV Imaging Spectrometer EIS.

"Zobaczyliśmy wiele nowych i niespodziewanych rzeczy" mówi Leon Golub, starszy astrofizyk z Harvard-Smithsonian Center.

Gaz w słonecznym wyładowaniu koronowym dochodzi do temperatury milionów stopni. Źródło energii, które ogrzewa koronę jest jednak zagadką. Powierzchnia Słońca ma tylko 10,000 stopni Fahrenheita podczas gdy korona jest 100 razy bardziej gorąca.

Hinode znowu "odkrywa" Słońce - Astronomia

Struktura słonecznego pola magnetycznego wzmagającego się pionowo z plamy na Słońcu.


XRT dostarczył pierwszej oceny możliwego źródła energii korony. To poskręcane i splątane pola magnetyczne, które przechowują ogromne ilości energii. Gdy te skomplikowane magnetyczne struktury rozluźniają się do prostszych konfiguracji, uwalniana jest ogromna ilość energii. Ogrzewa ona koronę i powstają wybuchy jak błyski.
"Teoretycy zasugerowali, że poskręcane, splątane pola magnetyczne mogą istnieć" mówi Golub. "Z XRT, możemy widzieć je wyraźnie po raz pierwszy."

Słoneczni astronomowie interesują się szczególnie czynnymi regionami,obszarami z silnymi polami magnetycznymi otaczającymi plamy na Słońcu. Czynne regiony są źródłami słonecznych wybuchów.

XRT wykryło nowe szczegóły w czynnych regionach, wliczając w to gigantyczne zakreślające łuk magnetyczne struktury, które przyćmiewają stanowiące podłoże plamy na słońcu.

Źródło: Hinode JAXA/NASA

Odsłony: 2532
Kategoria: