Wykryto ważną cząsteczkę w atmosferze Wenus

Wykryto ważną cząsteczkę w atmosferze Wenus - AstronomiaEuropejska sonda Venus Express wykryła na Wenus cząsteczkę hydroksylową. To pierwsze takie odkrycie na planecie poza Ziemią. Cząsteczka hydroksylowa (wodorotlenowa) składa się z dwóch atomów: tlenu i wodoru (wzór: -OH). Molekuły te bardzo szybko wchodzą w reakcje z innymi cząsteczkami i są trudne do zaobserwowania.

 Cząsteczki hydroksylowe zostały wykryte w górnych warstwach atmosfery Wenus, na wysokości około 100 km. Do ich znalezienia przyczynił się spektrometr VIRTIS (Venus Express's Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer). Był skierowany nie na planetę, ale trochę w bok, w warstwę atmosfery widoczną obok tarczy planety.

Obecność molekuł hydroksylowych wykryto na podstawie promieniowania podczerwonego, które wysyłały. Warstwa atmosfery, w której znajdują się te cząsteczki ma zaledwie około 10 km grubości. Ilość cząsteczek hydroksylowych jest bardzo zmienna, pomiędzy dwoma okrążeniami sondy wokół planety może różnić się nawet o 50 proc.

Naukowcy uważają, że cząsteczki hydroksylowe pełnią bardzo ważną rolę w atmosferze każdej planety, ponieważ bardzo łatwo wchodzą w reakcje chemiczne. Należą do tzw. wolnych rodników, czyli takich atomów, molekuł lub jonów, które posiadają na zewnętrznej orbicie niesparowany elektron. W przypadku cząsteczki wykrytej przez sondę Mars Express mamy do czynienia z rodnikiem hydroksylowym.

W ziemskiej atmosferze rodniki hydroksylowe są istotne w usuwaniu zanieczyszczeń. Pomagają także w stabilizacji ilości dwutlenku węgla w atmosferze marsjańskiej, chronią go przed zamianą w tlenek węgla.

Na Ziemi świecenie cząsteczek hydroksylowych w atmosferze ma bliski związek z ilością ozonu. Wydaje się, że podobna sytuacja zachodzi na Wenus. Powinno to pozwolić na oszacowanie ilości ozonu w wenusjańskiej atmosferze.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Odsłony: 2883
Kategoria: