Leonidy 2010

Leonidy 2010 - AstronomiaJuż od kilku dni możemy obserwować na niebie meteory ze znanego roju Leonidów. Najwięcej jest ich około 17 listopada gdyż wtedy wypada ich maksimum. Wytrwali obserwatorzy mogą naliczyć w godzinę setki meteorów, które wpadną w ziemską atmosferę.

Rój ten jest utworzony przez kometę 55P/Tempel-Tuttle, która co 33 lata wraca do wewnętrznego Układu Słonecznego. Za każdym razem gdy tam się znajduje to zostawia ślady pyłu wzdłuż swojej drogi, który staje się pięknymi meteorami. Jest to najszybszy rój meteorów jaki znamy.

Leonidy możemy obserwować każdego roku w dniach 10-23 listopada. W tym roku, główne maksimum jest spodziewane 17 listopada w okolicach godziny 22:15 naszego czasu, a więc w momencie mało korzystnym dla obserwatorów w Polsce, bo wtedy właśnie radiant roju znajduje się prawie na horyzoncie. Każde opóźnienie w wystąpieniu maksimum będzie jednak działać na naszą korzyść.

Aby wyprawa na leonidy była owocna ważne są trzy czynniki:
- maksimum roju w naszej lokalizacji,
- faza Księżyca,
- pogoda.

W Polsce najlepiej rozpocząć obserwacje w drugiej połowie nocy. Radiant znajdzie się wtedy 20 stopni nad horyzontem i z czasem wzniesie się coraz wyżej. Najlepsze warunki wystąpią po godzinie 2 w nocy, kiedy za horyzont schowa się Księżyc. Wtedy będzie można liczyć na 15-20 "spadających gwiazd" w ciągu godziny. Największa szansa ich zobaczenia będzie w gwiazdozbiorze Lwa (Leo - stąd nazwa Leonidy).
Ponieważ obserwacje meteorów są najprostszymi do wykonania obserwacjami astronomicznymi, można je prowadzić "gołym okiem". Fakt ten jest przyczyną ogromnej popularności tego typu obserwacji w Polsce.

Odsłony: 2347
Kategoria: