Równanie na liczbę cywilizacji pozaziemskich

Możliwość życia na innych planetach jest jedną z najstarszych ludzkich wątpliwości i najstarszych nadziei. Wielu wierzy, że jesteśmy jedynymi istotami w nieskończonym i samotnym wszechświecie, jednakże z drugiej strony - mówiąc elokwentnie - jak w książce i filmie Kontakt autorstwa Carla Sagana: "Jeżeli nie istnieje życie poza naszą planetą, byłoby to straszne marnowanie tak ogromnej przestrzeni." Wielu astronomów zakłada, że sprawą naturalną jest istnienie życia gdzieś indziej poza Ziemią. Być może są to inne formy życia, wykorzystujące inne pierwiastki jako fundament organizmu. Być może nie znaleźliśmy jeszcze innych cywilizacji, gdyż nasze formy komunikacji nie są kompatybilne.

Doktor Frank Donald Drake (ur. 1930) jest astronomem amerykańskim, który podjął w 1960 roku pierwszą próbę wykrycia sygnałów radiowych od hipotetycznych innych cywilizacji kosmicznych (projekt Ozma) i w 1961 roku sformułował równanie służące do określania potencjalnej liczby cywilizacji pozaziemskich możliwych do wykrycia.

Równanie służące do określania potencjalnej liczby cywilizacji pozaziemskich możliwych do wykrycia wygląda następująco (wersja angielskojęzyczna):

N= [r* x fp x ne x fl x fi x fc] x L


gdzie:

N = liczba możliwych cywilizacji w naszej Galaktyce, z którymi moglibyśmy się komunikować,

R * = tempo powstawania gwiazd w naszej Galaktyce. Równa się liczbie gwiazd w Galaktyce podzielonej przez wiek Galaktyki, zakładając, że aktualna liczba gwiazd równa jest mniej więcej liczbie gwiazd istniejących kiedyś,

fp = jest prawdopodobieństwem, że gwiazda ma planety,

ne = jest średnią liczbą tych planet wokół gwiazdy, które mają "dobre charakterystyki", których masy są "poprawne", a odległość od gwiazdy "właściwa". Inaczej mówiąc jest to liczba planet podobnych do Ziemi.

fl = jest prawdopodobieństwem tego, że na "zamieszkiwalnej" planecie pojawi się życie,

fi = jest prawdopodobieństwem tego, że życie rozwinie się w życie inteligentne,

fc = jest prawdopodobieństwem tego, że życie inteligentne wymyśli sposoby komunikowania się z innymi światami

L = jest czasem, w którym taka forma komunikatu może zostać wykryta. Jest to zatem czas trwania cywilizacji wysyłającej komunikat.


Źródło: Obserwatorium Paryskie, wersja równania francuskojęzyczna.


Każda z liczb jest ułamkiem gwiazd spełniających warunek w podanym powyżej wyjaśnieniu równania Drake’a. Wartość liczby równa się od 0 do 1 czyli od 0 do 100%. Kiedy rozważamy potencjalną wielkość liczb, zaczynamy rozumieć, że możliwość życia w galaktyce poza Ziemią jest olbrzymia. Istnieje obecnie około 400 miliardów gwiazd w naszej galaktyce. Nawet jeśli nie znaleźlibyśmy jednak życia w Drodze Mlecznej, istnieją miliardy innych galaktyk. Trudno powiedzieć czy skontaktujemy się z jakąś cywilizacjami podczas trwania naszego życia, ale przy postępie metod komunikacji istnieje coraz większa nadzieja.

Tłumaczenie i opracowanie tekstu Agnieszka Zawada na podstawie:

Jennifer Barlow Materiały Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego.
Life In Universe (Życie we wszechświecie) www.lifeinuniverse.org; 14.07.2003.
Obserwatorium Paryskie, Wykłady - Pascal Bordé, Damien Guillaume, Françoise Roques, Daniel Rouan, Jean Schneider, Didier Tiphène, Philippe Zarka.

Odsłony: 2193
Kategoria: