M13 (Messier 13, NGC 6205, Gromada Herkules)

Messier 13 (M13, NGC 6205, Gromada Herkules) jest najpiękniejszą gromadą kulistą północnego nieba.

RA 16 : 41.7 (h:m)
deklinacja +36°28
odległość 25 100 lat świetlnych
jasność + 5.8 (mag)
rozmiar 20.0'

Została odkryta w 1714 roku przez Edmonda Halleya a opisana i skatalogowana 1 czerwca 1764 przez Charlesa Messiera, który zauważył, że jest widoczna również gołym okiem.
M13 położona jest w odległości 29 700 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Herkulesa. Ma średnicę około 145 lat świetlnych. Gromada zawiera ponad 100 tys. gwiazd, a jej rozmiary kątowe wynoszą około 20'. Według niektórych źródeł liczy ponad 14 mld lat!

M13 (Messier 13, NGC 6205, Gromada Herkules)

Jako obiekt o jasności 5,8 magnitudo, zajmująca na niebie obszar 20 minut łukowych, Gromada Herkulesa jest widoczna gołym okiem tylko w bardzo sprzyjających warunkach. Jednak już w amatorskim teleskopie możemy ujrzeć całą jej krasę i przy możliwie dużych powiększeniach rozdzielić setki gwiazd tej gromady.

W 1974 roku gromada ta została wybrana jako adresat jednej z pierwszych wiadomości wysłanych przez Ziemian do potencjalnej obcej, inteligentnej formy życia. Sygnał wysłany z potężnego radioteleskopu w Arecibo (Pueryo Rico) będzie biegł w kierunku tej gromad przez ponad 25 tys. lat.

Odsłony: 5035