Biografie

Leonow Archipowicz Aleksiej

Leonow Archipowicz Aleksiej - urodził się 20 maja w 1934 roku w Listwiance w Rosji. Uczył się w szkole w Kaliningradzie. Następnie wstąpił do Szkoły Lotniczej im. Czugujewa na Ukrainie. Po jej ukończeniu został przydzielony do radzieckiego lotnictwa wojskowego jako instruktor spadochronowy. Naukę kontynuował na studiach wieczorowych. W 1960 roku dowiedział się, że został przydzielony do grupy 12 osób, mających zostać pierwszymi kosmonautami. Swój pierwszy lot odbył wraz z Pawłem Bielajewem 18 marca 1965 i trwał do19 marca 1965 statkiem kosmicznym Woschod 2, w charakterze drugiego pilota.
Czytaj więcej...

Ciołkowski Konstantin

Ciołkowski Konstantin - ur. 17 września 1857r. we wsi Iżewskoje w Rosji. Był synem polskiego zesłańca. Nie uczył się w szkole, lecz sam w domu. Skupił się na naukach ścisłych tzn. na matematyce i fizyce. Zafascynowały go balony na gorące powietrze i marzył o zbudowaniu metalowego balonu na gorące powietrze.
W 1873 roku próbował zdawać do Moskiewskiej Szkoły Politechnicznej, niestety nie zdał egzaminów i musiał kontynuować naukę w domu.

Czytaj więcej...

Cassini Giovanni

Cassini Giovanni - ur. 8.06.1625r. w Perinaldo koło Nicei, wówczas we Włoszech, a obecnie we Francji. Wczesne nauki otrzymał w Vallebone i Genui we Włoszech, gdzie objawił szczególny talent do astronomii i matematyki. W 1644 roku został asystentem w obserwatorium w Panzonie, niedaleko Bolonii. 6 lat później został profesorem astronomii uniwersytetu w Bolonii.
Jego imię na stałe związane jest z jego największym odkryciem – główną przerwą w pierścieniach Saturna (1675).

Czytaj więcej...

Cannon Jump Annie

Cannon Jump Annie - urodziła się 11 grudnia 1863 roku w Dover w stanie Delaware w USA. Uczyła się w miejscowej szkole. Zaczęła interesować się astronomią, ponieważ jej matka prowadziła amatorskie obserwacje gwiazd ze strychu ich domu. Ukończyła studia podyplomowe w Wellesley College a następnie pracowała tam na wydziale fizyki, prowadząc badania przy użyciu ostatnio odkrytych promieni rentgena.

Czytaj więcej...

Paczyński Bohdan

Paczyński Bohdan - urodził się 8 lutego 1940 roku w Wilnie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał stopień doktora w roku 1964 a następnie stopień docenta. W roku 1979 został profesorem. W latach 1962-1982 związany z Instytutem Astronomii, późniejszym (od 1975 r.) Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. W 1962 roku odkrył swoją pierwszą kometę a w następnych latach stał się odkrywcą jeszcze trzech innych. Światowe uznanie przyniosły mu teoretyczne prace poświęcone ewolucji gwiazd - zwłaszcza gwiazd podwójnych, oraz dyskom akrecyjnym.
Czytaj więcej...

Opik Ernst

Öpik Ernst- urodził się 23 października 1893 roku w Kundzie. Öpik ukończył gimnazjum w Tallinie a później wyższe studia na Carskim Uniwersytecie w Moskwie. W 1916, po 4 latach spędzonych w Obserwatorium Moskiewskim, mianowano go dyrektorem Wydziału Astronomicznego w Taszkiencie (Uzbekistan). W roku 1921 podjął pracę w obserwatorium astronomicznym w Tartu (Estonia), którą kontynuował aż do roku 1944, i którą przerwał jedynie dla badań w Harvard College Observatory w latach 1930-1934.
Czytaj więcej...

Oort Jan

Oort Jan - urodził się 28 kwietnia 1900 roku we Franeker w Holandii. Ukończył studia na uniwersytecie w Groningen, gdzie zdobył doktorat. W latach 1924-1970 był związany z uniwersytetem i obserwatorium w Lejdzie. Pracował przez krótki okres na uniwersytecie w Yale w stanie Connecticut. Odkrył, że nasza Galaktyka – Droga Mleczna, obraca się.
Czytaj więcej...

Newton Isaac

Newton Isaac - urodził się 25 grudnia 1642 roku w Woolsthrope w hrabstwie Lincolnshire. Ukończył Trinity College uniwersytetu w Cambridge, gdzie wcześniej studiował jego wuj William Ayscough. W tamtych czasach programy nauczania w College'u oparte były na dziełach Arystotelesa, ale Newton wolał poznawać dzieła współczesnych uczonych takich jak Kartezjusza, Galileusza Kopernika i Keplera. W 1655r. odkrył twierdzenie o dwumianie i rozpoczął pracę nad teorią matematyczną znaną obecnie jako rachunek różniczkowy i całkowy.
Czytaj więcej...

Lemaitre Georges

Lemaitre Georges - urodził się 17 lipca 1894 roku w Charlerori w Belgii. Studiował matematykę i fizykę na uniwersytecie w Leuven w Belgii. Podczas I wojny światowej służył w armii belgijskiej jako oficer artylerii i otrzymał Croix de Guerre, najwyższe odznaczenie za waleczność. W 1923 roku wstąpił do Seminarium Duchownego. 4 lata później został profesorem na Uniwersytecie, na którym studiował. Pracę naukową, rozpoczętą w 1927 roku, oparł na dokonaniach Alberta Einsteina (ogólna teoria względności), Aleksandra Friedmanna (rozszerzanie się wszechświata) i Edwina Hubble'a (ucieczka galaktyk).
Czytaj więcej...

Kopernik Mikołaj

Kopernik Mikołaj - urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary. Rodzice astronoma mieli czworo dzieci: Andrzeja, Mikołaja, Barbarę, Katarzynę. Jesienią 1491 roku 18 letni Mikołaj wraz z bratem Andrzejem rozpoczął studia na wydziale sztuk wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego, które skończył bez uzyskania tytułu magister artium w 1945. W tym też roku przyjął z rąk wuja niższe święcenia kapłańskie i został kanonikiem warmińskim. Studiował także prawo, grekę i medycynę na uniwersytecie w Padwie we Włoszech. Został w 1507 roku osobistym lekarzem biskupa warmińskiego.
Czytaj więcej...

Huygenes Christiaan

Huygenes Christiaan - urodził się 14 kwietnia 1629 roku w Hadze w Holandii. W 1645 roku wstąpił na uniwersytet w Lejdzie w Holandii. Tam studiował matematykę i prawo. Huygens skupiając się na pracach naukowych wraz z bratem Constantijnem wyszlifował i wypolerował soczewki i stworzył najlepszy w tych czasach teleskop. Wynalazł mikrometr, który użył do pomiaru rozmiarów kątowych ciał niebieskich.
Czytaj więcej...

Gagarin Jurij

Gagarin Jurij - urodził się 9 marca 1934 roku w pobliżu miasteczka Gżack, na zachód od Moskwy. W maju 1941 r. Gagarin rozpoczął naukę w szkole, ale jego edukacja została przerwana miesiąc później, gdy oddziały niemieckie wkroczyły do Rosji. Powrócił do szkoły, gdy wojna się skończyła. Po ukończeniu technikum metalowego i studiów przemysłowych wstąpił do radzieckiego lotnictwa wojskowego jako pilot.

Czytaj więcej...