Cannon Jump Annie

Cannon Jump Annie - urodziła się 11 grudnia 1863 roku w Dover w stanie Delaware w USA. Uczyła się w miejscowej szkole. Zaczęła interesować się astronomią, ponieważ jej matka prowadziła amatorskie obserwacje gwiazd ze strychu ich domu. Ukończyła studia podyplomowe w Wellesley College a następnie pracowała tam na wydziale fizyki, prowadząc badania przy użyciu ostatnio odkrytych promieni rentgena.

W 1895 roku została studentką astronomii w Radcliffe College uniwersytetu Harvarda, gdzie rozwijała swe zainteresowania spektroskopią gwiazd. Rok później została asystentką w obserwatorium uniwersytetu Harvarda. Stanowisko to zajmowała aż do 1911 r. wraz z kilkoma innymi asystentkami została włączona do głównego programu klasyfikacji widm gwiazdowych. W 1901 roku Cannon zreformowała, ustalona przez Pickeringa i Fleming, klasyfikację gwiazd według widm gwiazdowych. Po dalszych zmianach ustaliła ostatecznie podział, który używa oznaczeń: O B A F G K M (który łatwo można zapamiętać, używając następującej mnemotechniki: „Oh, be a fine girl, kiss me”). Używając tego nowego systemu, wydała katalog, wyliczający widma ponad 1000 gwiazd. W 1911 roku została kustoszem fotografii astronomicznych w obserwatorium uniwersytetu Harvarda. W latach 1918-24 zostały wydane w dziewięciu tomach sklasyfikowane przez Cannon widma ponad 350 000 gwiazd. Następnie rozpoczęła klasyfikowanie widm 130 000 słabszych gwiazd. Zostały one wydane w uzupełnieniu katalogu. W 1925 roku jako pierwsza kobieta otrzymała doktorat honorowy uniwersytetu w Oxfordzie. W 1931 roku również jako pierwsza kobieta otrzymała złoty medal Drapera Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych. W 1932 roku przekazała Amerykańskiemu Towarzystwu Astronomicznemu pieniądze na ustanowienie nagrody dla kobiety za wybitny wkład do astronomii. Obecnie nosi ona nazwę nagrody Annie Jump Cannon. W 1938 roku przyznano jej tytuł William Cranch Bond Astronomer, fundowane stanowisko w obserwatorium uniwersytetu Harvarda, nazwane tak na cześć pierwszego kierownika tego obserwatorium. W wieku 75 lat została profesorem astronomii uniwersytetu Harvarda. W 1940 roku odeszła na emeryturę, ale dalej prowadziła swe prace, aż do kilku miesięcy przed śmiercią. Zmarła 13 kwietnia 1941 roku w Cambridge w stanie Massachusetts.

 

Odsłony: 3262
Kategoria: