Ciołkowski Konstantin

Ciołkowski Konstantin - ur. 17 września 1857r. we wsi Iżewskoje w Rosji. Był synem polskiego zesłańca. Nie uczył się w szkole, lecz sam w domu. Skupił się na naukach ścisłych tzn. na matematyce i fizyce. Zafascynowały go balony na gorące powietrze i marzył o zbudowaniu metalowego balonu na gorące powietrze.
W 1873 roku próbował zdawać do Moskiewskiej Szkoły Politechnicznej, niestety nie zdał egzaminów i musiał kontynuować naukę w domu.

6 lat później został nauczycielem w Borowsku. Dalej prowadził samodzielne studia a także przeprowadzał doświadczenia naukowe.
W 1881 roku stworzył samodzielnie kinetyczną teorię gazów mówiącą, że atomu gazu znajdują się w ciągłym ruchu. Nie wiedział jednak, że teoria ta została już stworzona dziesięć lat wcześniej przez Jamesa Clerka Maxwella. 3 lata później wydał książkę „Pusty kosmos”, gdzie zaproponował użycie do podróży kosmicznych paliwa odrzutowego. Jego pomysły podróży kosmicznych zyskały szeroką publiczność. W wydanej w 1918 roku książce „Poza Ziemią” opisywał budowę wielkich miast w kosmosie.
Ciołkowski jako pierwszy zaproponował użycie płynnego paliwa do napędu rakiet, a jego pomysły urzeczywistniły się, gdy amerykański pionier techniki rakietowej, Robert Goddard wystrzelił taką rakietę. Ciołkowski obliczył, jakiej prędkości i jakiej ilości paliwa potrzebuje rakieta, aby uciec z pola przyciągania ziemskiego. W 1929 r. rozwinął teorię rakiet wielostopniowych.
Zmarł 19 września 1935r. w Kałudze. Akademia Nauk w Moskwie utworzyła medal Ciołkowskiego, przyznawany za nadzwyczajne prace na temat podróży kosmicznych.

Karta tytułowa książki K.E. Ciołkowskiego
"Badanie przestrzeni światowych za pomocą przyrządów odrzutowych"
wydanej w Kałudze w 1914 roku. Egzemplarz ten był w Kosmosie w czasie radziecko - amerykańskiego lotu "Sojuz-Apollo". Widać na nim autografy kosmonautów.
Znajduje się w Państwowym Muzeum Historii Kosmonautyki im. K.E. Ciołkowskiego w Kałudze

 

Odsłony: 5733
Kategoria: