Einstein Albert

Einstein Albert - urodził się 14 marca 1879 roku w Ulm w Bawarii. W tym samym roku rodzina przeniosła się do Monachium, a później, gdy Einstein miał 15 lat – do Mediolanu we Włoszech. Ukończył studia matematyczne i fizyczne na politechnice w Zurychu w Szwajcarii. Przyjął również obywatelstwo szwajcarskie. W wieku 23 lat rozpoczął pracę jako inspektor w szwajcarskim biurze patentowym. W tym czasie wydawać zaczął prace dotyczące teoretycznych aspektów i zagadnień w fizyce.

W 1905 roku upowszechnił swoją szczególną teorię względności. Pokazał, że takie dziwne zjawiska, jak zmiany rozmiarów, masy i tempa upływu czasu, stają się zauważalne, gdy prędkości zbliżają się do prędkości światła. Cztery lata później stworzono specjalnie dla niego stanowisko profesora nadzwyczajnego fizyki teoretycznej na uniwersytecie w Zurychu. W 1914 roku został dyrektorem Instytutu Fizyki w Berlinie i ponownie przyjął obywatelstwo niemieckie. W 1915 roku ogłosił ogólna teorię względności, w której stwierdził, że efekty grawitacji i przyspieszenia są równoważne. Z tej teorii wynika, że grawitacja powoduje ugięcie toru światła i zmienia jego częstotliwość. Cztery lata później zespół pod kierownictwem A. Eddingtona potwierdził obserwacyjnie ogólną teorię względności, dowodząc że Słońce zakrzywia promień światła gwiazdy, znajdującej się poza nim. W 1921 roku uzyskał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego i prace teoretyczne w dziedzinie fizyki. W 1934 roku pozbawiony pracy i domu po dojściu nazistów do władzy, Einstein przeniósł się do Ameryki, gdzie został profesorem w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Princeton w stanie New Jersey. Zmarł 18 kwietnia 1955 roku we śnie w szpitalu w Princeton. Krótko po jego śmierci nowemu sztucznemu pierwiastkowi chemicznemu nadano nazwę einstein.

 

Odsłony: 3409
Kategoria: