Hertzsprung Ejnar

Hertzsprung Ejnar - urodził się 8 pażdziernika1873 roku w Frederiksborgu w Danii. Ukończył inżynierię chemiczną we Frederiksborgu, a następnie przeniósł się do Petersburga w Rosji, gdzie pracował jako inżynier chemik. W 1901 roku powrócił do Kopenhagi i tam studiował fotochemie. Następnie rozpoczął pracę jako astronom w obserwatorium uniwersytetu w Kopenhadze oraz obserwatorium Urania we Frederiksborgu. Zainteresował się on użyciem technik fotograficznych w astronomii. Opublikował dwie prace, w których wyjaśnił pojęcie jasności absolutnej i barwy gwiazd. W 1906 roku wykreślił diagram zależności pomiędzy nimi dla gwiazd w gromadzie Plejad, ale nie opublikował go. W latach 1904- 1944 związany był z obserwatoriami w Poczdamie w Niemczech i w Lejdzie w Holandii. Do najsłynniejszych jego prace dotyczące astrofizyki a zwłaszcza słynnego związku pomiędzy kolorem (temperaturą powierzchni) gwiazd a ich jasnością - tzw. Diagramu Hertzsprunga - Russela. Amerykański astronom Henry Norris Russell mniej więcej w tym samym czasie, niezależnie zaobserwował identyczną zależność. Na podstawie klasyfikacji gwiazd opartej na cechach ich linii widmowych, powiązał szerokości tych linii z gęstościami gwiazd (generalnie gwiazdy typu olbrzymów mniej gęste od gwiazd ciągu głównego). Dokonał pomiarów ruchów własnych, temperatur i wielkości gwiazdowych tysięcy gwiazd gromady Plejad. Metodami fotograficznymi wyznaczył także pozycje dla ok. miliona gwiazd podwójnych. Za astronomiczny dorobek całego życia został nagrodzony medalem Bruce’a, przyznanym przez pacyficzne Towarzystwo Astronomiczne. Zmarł w Roskilde w Danii 21 października 1967 roku.
 

Odsłony: 3063
Kategoria: