Kepler Jan

Kepler Jan - urodził się 27 grudnia 1571 roku w Weil der Stadt. Zaczął studiować filozofię, matematykę i astronomię na uniwersytecie w Tymbindze w Niemczech. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel matematyki i astronomii w Grazu w Austrii. Wydał kalendarz przewidywań astronomicznych na ten rok, dzięki czemu wspomagał swoje dochody wydawaniem tych kalendarzy astronomicznych. Wydał książkę „Zagadka Wszechświata”, która zawierała twierdzenie, że odległość od Słońca sześciu znanych planet mają się do siebie jak promienie kul opisanych na kolejno zawierających się w sobie wielościanach foremnych. Dzięki interwencji Tycha Brachego Kepler otrzymał w 1601 zaszczytne stanowisko cesarskiego matematyka. Brahe pozostawił wszystkie swe prace Keplerowi, gorącemu zwolennikowi heliocentrycznego systemu Kopernika. Kepler sformułował trzy prawa ruchu planet i skłonił Galileusza do ogłoszenia badań potwierdzających teorię Kopernika. W 1609 roku wydał książkę „Astronomia nova”, w której pokazał, że planety krążą po elipsach, ze Słońcem w jednym z ognisk elipsy oraz że linia łącząca planetę ze Słońcem zakreśla w równych odstępach czasu różne powierzchnie pola. Te twierdzenia są dzisiaj znane jako pierwsze i drugie prawo Keplera. W dziesięć lat później wydał także „Harmonię Świata”, w której ustalił zależność między odległością planet od Słońca a czasem potrzebnym planecie do jego okrążenia. Ta zależność to trzecie prawo Keplera. Zmarł na gorączkę 15 listopada 1630 roku w czasie podróży do Regensburga w Bawarii.
 

Odsłony: 3236
Kategoria: