Oort Jan

Oort Jan - urodził się 28 kwietnia 1900 roku we Franeker w Holandii. Ukończył studia na uniwersytecie w Groningen, gdzie zdobył doktorat. W latach 1924-1970 był związany z uniwersytetem i obserwatorium w Lejdzie. Pracował przez krótki okres na uniwersytecie w Yale w stanie Connecticut. Odkrył, że nasza Galaktyka – Droga Mleczna, obraca się. Obliczył także odległość Słońca od centrum Galaktyki oraz czas jego pełnego obiegu wokół Galaktyki. W roku 1932 jego prace nad wyznaczeniem masy Galaktyki doprowadziły do wniosku o istnieniu w niej brakującej masy, czyli ciemnej materii. Przewodził także grupie astronomów obserwujących promieniowanie o długości fali 21 cm, pochodzące z obszarów neutralnego wodoru. Badania te dostarczyły cennych informacji na temat struktury ramion spiralnych oraz położenia centrum Galaktyki. W 1935 roku został profesorem astronomii na uniwersytecie w Lejdzie, potem został tam kierownikiem obserwatorium. W roku 1950 Oort wysunął hipotezę, dziś już potwierdzoną, na temat pochodzenia komet z obszernej ich "chmury" (tzw. "obłok Oorta") otaczającej Układ Słoneczny, której promień wynosi ok. 1 roku świetlnego. W 1958 roku został przewodniczącym Międzynarodowej Unii Astronomicznej. We wczesnych latach 50-tych udowodnił obserwacyjnie silną polaryzację promieniowania pochodzącego z mgławicy Krab, potwierdzając tym samym hipotezę Josifa Szkłowskiego o synchrotronowym charakterze tego promieniowania. Zmarł 5 listopada 1992 roku w Holandii. Zmarł w 1985 roku.
 

Odsłony: 3151
Kategoria: