Penrose Roger

Penrose Roger - urodził się 8 sierpnia 1931 roku w Colchester w Anglii. Ukończył z najwyższym wyróżnieniem z matematyki University College London i rozpoczął studia doktoranckie na uniwersytecie w Cambridge. Od 1955 roku zaczął publikować oryginalne prace naukowe z teorii podgrup i pierścieni macierzy. W 1957 roku uzyskał stopień doktora za prace z dziedziny algebry i geometrii. W 1955 roku poznał Dennisa Sciamę, który zainteresował go fizyką i kosmologią. W 1965 roku korzystając z metod topologicznych Penrose udowodnił, że proces katastroficznego zapadania się masywnych gwiazd w ostatnich fazach ich ewolucji musi prowadzić do powstania czarnej dziury z centralną osobliwością (formalnie punktem o nieskończonej gęstości). Oznacza to, że klasyczna ogólna teoria względności załamuje się i końcowych etapów grawitacyjnego zapadania nie można opisać korzystając z pojęcia czasoprzestrzeni rozumianej jako kontinuum. W rok później wspólnie z Stephenem Hawkingiem udowodnili, że wszechświat musiał zacząć swoją ewolucję od początkowej osobliwości. Od tego momentu Penrose rozpoczął intensywne poszukiwania kwantowej teorii czasoprzestrzeni, którą nazwał teoria twistorów. Teoria ta posługuje się liczbami zespolonymi i zaprzecza kilku głównym prawom fizyki. Zasłużył się głównie dzięki próbom podejścia do kwantowej grawitacji (jeszcze nieistniejącej w całości teorii). Jego zdaniem niezbędna jest nowa teoria kwantów, uwzględniająca grawitację, eliminująca trudności interpretacyjne. W 1985 roku otrzymał medal królewski, przyznany mu przez Towarzystwo Królewskie. W 1994 roku Królowa Brytyjska za zasługi dla nauki nadała mu tytuł szlachecki.
 

Odsłony: 4427
Kategoria: