Ptolemeusz Klaudiusz

Ptolemeusz Klaudiusz - był greckim astronomem i matematykiem, który wywarł duży wpływ na sposób myślenia pokoleń astronomów. Pochodził z Aleksadndrii. Żył w latach 100 – ok. 178 n.e. Napisał wiele znaczących dzieł, systematyzujących dorobek starożytnej nauki greckiej, między innymi traktat o harmonii, o optyce, „Geografię”. Ale zasłynął przede wszystkim jako autor „Almagestu” - wykładu matematycznej teorii ruchów planet w układzie geocentrycznym. Pośród precyzyjnych teorii „Almagestu” astrologia nie znalazła dla siebie miejsca. Ptolemeusz stawiał astrologię na naukowo niższym poziomie niż astronomię i traktował ją jako oparte na słabszych podstawach, filozoficzne raczej, ale uzupełnienie astronomii. Z tego też powodu poświęcił astrologii oddzielny traktat - „Tetrabiblos”, czyli „Czworoksiąg” - w którym z właściwą sobie klasą spróbował dać spójny wizerunek dziedziny tak niespójnej jak astrologia. Epokę, w której pracował, określamy na podstawie dat przeprowadzonych przez niego obserwacji astronomicznych, zapisanych w jego "Almageście". Dzieło zbudowane jest z 13 ksiąg. W księdze I po krótkim wstępie filozoficznym, odwołującym się do Arystotelesa (i uzasadniającym przyjęcie założeń kołowości i jednostajności obiegów planet), Ptolemeusz daje wykład trygonometrii w zakresie niezbędnym do zrozumienia astronomii. Druga natomiast opisuje zjawiska wschodów i zachodów gwiazd, długości dnia dla różnych szerokości geograficznych itp. - innymi słowy, prezentuje podstawowe zagadnienia astronomii sferycznej. W trzeciej Ptolemeusz przedstawił teorię ruchu Słońca. Księga IV opisuje model ruchu Księżyca, rozwinięty w księdze V, gdzie dyskutowane są również: odległości i rozmiary Ziemi, Słońca i Księżyca oraz paralaksy - słoneczna i księżycowa. Dzięki rozważaniom w poprzedniej księdze, Ptolemeusz może w księdze VI opisać teorię zaćmień Słońca i Księżyca. Księgi VII i VIII zawierają katalog 1022 gwiazd. W 13 – tomowym dziele Ptolemeusz rozwinął pracę innego starożytnego astronoma Hipparcha.
 

Odsłony: 4453
Kategoria: