Ile lat ma Ziemia?

Jak głosił arcybiskup James Ussher, stworzenie świata nastąpiło 22 października 4004r. p.n.e., o godzinie 8 wieczorem. Ten irlandzki duchowny przeprowadził swe obliczenia w połowie XVII stulecia, biorąc pod uwagę wiek patriarchów ze Starego Testamentu, historie dawnych rodów inne biblijne szczegóły. Tą teorie podważył w 1785 roku szkocki przyrodnik James Hutton, który stwierdził, że formowanie się pasm górskich i erozja dolin rzecznych musiały trwać miliony, a nie tysiące lat. Jednak dopiero odkrycie zjawiska radioaktywności, dokonane w 1896 roku przez francuskiego fizyka Antoine'a Henriego Becquerela, pozwoliło uczonym na dokładne ustalenie wieku Ziemi. Obecnie naukowcy są zgodni, że skorupa ziemska uformowała się ok. 4,7 mld lat temu. Obliczenie jej wieku było możliwe dzięki zbadaniu stopnia rozpadu różnych radioaktywnych minerałów. Do badania próbek skał można wykorzystać kilka różnych systemów ich datowania. Metoda dość popularną jest mierzenie stopnia rozpadu radioaktywnego potasu - 40, którego okres połowicznego rozpadu wynosi 11,9 mld lat. Często jako wskaźnika używa się uranu, który zamienia się w ołów w połowicznym czasie 4,5 mld lat. W wypadku Ziemi ok. połowa jej początkowej zawartości uranu zamieniała się już w ołów. Tak więc wiek Ziemi jest w przybliżeniu równy okresowi połowicznego rozpadu uranu.

Odsłony: 10034
Kategoria: