Jak obliczyć odległość Ziemi od Słońca?

Radaru nie używa się do obliczania odległości Słońca od Ziemi, nie jest ono bowiem ciałem stałym. Astronomowie wykorzystują w swoich obliczeniach prawo ruchu planet, w tym przypadku trzecie prawo J.Keplera (1571-1630). Głosi ono, że drugie potęgi okresów obiegu planet dookoła Słońca są proporcjonalne do trzecich potęg średnich odległości planet od Słońca.
Dzisiaj wiadomo, że średnia odległość Słońca od Ziemi wynosi 149 597 870 km i jest definiowana jako jednostka astronomiczna (AU). Astronomowie wykorzystują ja do obliczania odległości dzielącą Wenus od Ziemi; gdy planety te znajdują się najbardziej siebie, wynosi ona 42 mln km. Astronomowie wiedza również, że jedno okrążenie Wenus wokół Słońca trwa 224,7 dnia (lub 0,615 roku). Zgodnie z prawem Keplera, odległość między Wenus i Słońcem wynosi zatem 0,72 AU.

Odsłony: 14374
Kategoria: