Jak mierzy się odległość najbliższych gwiazd od Ziemi?

Odległość najbliższych gwiazd mierzy się tzw. metodą paralaks trygonometrycznych. Bliską gwiazdę (A) obserwuje się z przeciwnych punktów ziemskiej orbity, czyli w odstępie sześciu miesięcy. Z pierwszego miejsca (E1) gwiazdę widać w położeniu A1 na tle gwiazd bardziej odległych. Z drugiego miejsca (E2) gwiazdę widać w położeniu A2. Znając średnicę ziemskiej orbity (E1-E2) i widome przesunięcie gwiazdy, obserwator może obliczyć jej odległość od Ziemi.

Odsłony: 9766
Kategoria: