Czas

Czas. Tabela

DOBA
doba (słoneczna średnia); okres pomiędzy kolejnymi górowaniami Słońca średniego 24 h = 86400 s
doba słoneczna prawdziwa; okres pomiędzy kolejnymi górowaniami Słońca prawdziwego; zależy od dobowych zmian równania czasu najkrótsza 23 h 59 min 38 s
najdłuższa 24 h 00 min 30 s
doba gwiazdowa; okres pomiędzy kolejnymi górowaniami dowolnej gwiazdy, okres obrotu Ziemi 23 h 56 min 04 s
ROK
rok zwrotnikowy; okres pomiędzy kolejnymi przejściami Słońca średniego przez średni punkt równonocy wiosennej 365,242199 doby
rok zwrotnikowy; okres pomiędzy kolejnymi przejściami Słońca średniego przez średni punkt równonocy wiosennej 365,256363 doby
rok kalendarzowy zwykły 365,0 dób
rok kalendarzowy przestępny – lata o numerze podzielnym przez 4, ale tylko co czwarty rok podzielny przez 100 (np. lata 1700, 1800, 1900, 2100 są zwykłe) 366,0 dób
MIESIĄC
miesiąc synodyczny; okres pomiędzy kolejnymi pełniami Księżyca śr. 29 d 12 h 44 min 02,9 s
miesiąc gwiazdowy (syderyczny), okres obrotu Księżyca i jego obiegu wokół Ziemi śr. 27 d 07 h 43 min 11,5 s
miesiąc smoczy; okres pomiędzy kolejnymi przejściami Księżyca przez węzeł wstępujący śr. 27 d 05 h 05 min 35,9 s
miesiąc anomalistyczny; okres pomiędzy kolejnymi przejściami Księżyca przez perygeum śr. 27 d 13 h 18 min 33,1 s

 

Czas


Różnica pomiędzy czasem słonecznym prawdziwym a czasem słonecznym średnim.
Wykres przedstawia roczne zmiany wartości równania czasu.

Opracowanie tekstu Agnieszka Zawada na podstawie:
Desselberger Jan, Pielesz Anna, Rabiej Stanisław, Szymczyk Tomasz. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, Wyd.: Park, ISBN: 83-7266-161-8, Bielsko-Biała 2003.

Odsłony: 1185
Kategoria: