Poprawka bolometryczna

Wyróżniamy jasność obserwowaną oraz jasność absolutną. Jasność obserwowaną dzielimy na: wizualną, fotograficzną, fotometryczną oraz bolometryczną czyli dla całego widma spoza atmosfery Ziemi.Wielkość gwiazdowa bolometryczna mbol określa natężenie światła wysyłanego przez obiekt astronomiczny we wszystkich długościach fali światła, przy pominięciu pochłaniania przez atmosferę ziemską. Wielkość bolometryczna jest jednym z rodzajów obserwowanej wielkości gwiazdowej obiektu widzianego z Ziemi przy założeniu braku atmosfery. Jednakże w istocie, wielkości gwiazdowej bolometrycznej nie wyznaczamy bezpośrednio z obserwacji, lecz obliczamy z wielkości fotometrycznych na podstawie znanej temperatury gwiazdy przy założeniu, że gwiazda promieniuje jako ciało doskonale czarne. Gdybyśmy znali dokładną wartość absorpcji i rozproszenia światła w atmosferze ziemskiej moglibyśmy wprost uważać wielkości radiometryczne za wielkości gwiazdowe bolometryczne. Obecnie wielkości gwiazdowe bolometryczne mbol są obliczane przez dodanie do wielkości wizualnej mwiz poprawki bolometrycznej:

mbol = mwiz +BC


Poprawka bolometryczna to różnica między bolometryczną wielkością gwiazdową mbol, a wielkością gwiazdową wizualną w barwie V czyli: mwiz. Barwa V to zakres fal około 555 nm, dokładnie pośrodku zakresu widzialności ludzkiego oka. Ustalono, że poprawka bolometryczna BC dal gwiazd o temperaturze 6800 K jest równa 0. Jasność absolutna (bolometryczna) Słońca wynosi +4,57m.

BC = mbol - mwiz


Poprawka bolometryczna jest funkcją temperatury efektywnej gwiazdy, a więc jej typu widmowego oraz klasy jasności.

Poprawka bolometryczna
Poprawka bolometryczna
Schemat. Poprawka bolometryczna jako funkcja typu widmowego gwiazdyOpracowanie tekstu: Agnieszka Zawada

Odsłony: 1496
Kategoria: