Rozkład temperatury na ciele niebieskim na przykładzie Ziemi

Źródłem światła i ciepła na ciele niebieskim jest gwiazda. Źródłem światła i ciepła na Ziemi jest Słońce. Ilość ciepła jaką poszczególne rejony Ziemi otrzymują od Słońca nie jest jednakowa. Powierzchnia Ziemi jest różnie naświetlana w różnych miejscach oraz w różnych porach roku czy dnia. Naświetlenie przez Słońce zależy bowiem od kąta padania promieni słonecznych i od długości naświetlenia.

Izotermy są liniami nanoszonymi na mapę, łączącymi miejsca o takiej samej średniej temperaturze. Gdyby temperatura na Ziemi zależała wyłącznie od kąta padania promieni słonecznych i od długości naświetlenia to izotermy roczne na Ziemi przebiegałyby zgodnie z równoleżnikami. W rzeczywistości jest inaczej. Wynika to z różnicy pomiędzy właściwościami fizycznymi lądów i mórz. Lądy rozgrzewają się szybko, lecz szybko tracą ciepło, natomiast woda nagrzewa się wolniej i wolniej też stygnie .

Rozkład temperatury na ciele niebieskim na przykładzie Ziemi - Astronomia, astro-czemierniki.pl
Rys.1 Izotermy w Ameryce Północnej.

 

Rozkład temperatury na Ziemi zależy w takim razie od:
 • szerokości geograficznej (kąta padania promieni słonecznych),
 • rozmieszczenia lądów i oceanów,
 • oddalenia od mórz,
 • rodzaju i układów prądów morskich,
 • ukształtowania powierzchni,
 • wysokości terenu n.p.m. (każde 100 m wyżej to 0,6°C mniej),
 • cyrkulacji atmosferycznej,
 • rodzaju podłoża (ciemne podłoże szybciej się nagrzewa),
 • zachmurzenia,
 • szaty roślinnej (lasy dają cień),
 • rozkładu form powierzchni Ziemi,
 • ekspozycji stoków górskich,
 • przewietrzności terenu.
Rozkład temperatury na ciele niebieskim na przykładzie Ziemi - Astronomia, astro-czemierniki.pl
Rys. 2 Rozkład temperatury na Ziemi.

Opracowanie tekstu: Agnieszka Zawada

Odsłony: 6266
Kategoria: