SETI AT Home czyli SETI@home

SETI@home to projekt internetowy obliczeń rozproszonych koordynowany przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, będący częścią programu SETI. Skrót SETI oznacza Search for Extraterrestrial Intelligence, czyli program którego celem jest poszukiwanie sygnałów od pozaziemskich cywilizacji, najczęściej w kosmicznym szumie radiowym.

 

Wygaszacz ekranu SETI@home
Wygaszacz ekranu SETI@home

 

Wygaszacz ekranu SETI@home

Wygaszacz ekranu SETI@home

Program polega na tym, że użytkownik komputera ściąga na swój dysk wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu pobiera porcje szumu kosmicznego rejestrowanego przez radioteleskop w Arecibo. W celu analizy sygnału wygaszacz ekranu wykorzystuje wolne moce obliczeniowe procesora komputera domowego, nie spowalniając jego normalnej pracy. Następnie analizuje szum pod kątem cech które mogą świadczyć o tym, że sygnał został nadany przez pozaziemską inteligencję.

Program SETI@home działa od 17 maja 1999 roku.


W programie SETI@home sygnał badany jest pod kątem:

- poszukiwania fal radiowych o amplitudzie mającej kształt regularnej krzywej Gaussa, co może sugerować, że sygnał ten jest wysyłany przez sztuczne źródła fal.

- poszukiwania w miarę regularnych sygnałów impulsowych, które mogą wskazywać na jakiś rodzaj przekazu cyfrowego.

- poszukiwanie trypletów radiowych - tj. trzech identycznych, następujących po sobie sygnałów radiowych. Prawdopodobieństwo naturalnego pojawienia się takiego trypletu w kosmicznym szumie radiowym jest na tyle małe, że jego wystąpienie może wskazywać na odnalezienie sygnału wysłanego przez pozaziemską cywilizację.

 

articles: B_RideSally.jpg

Przetwarzanie rozproszone


Od roku 1999 do 2005 łączna suma pracy wszystkich kopii programu wyniosła ponad 2,4 miliona lat, udało się przeliczyć ponad 2 miliardy próbek. Mimo że w ramach projektu nie znaleziono jeszcze żadnego konkretnego sygnału, o którym dałoby się powiedzieć, że na pewno został wysłany przez pozaziemską cywilizację, udało się zidentyfikować kilkanaście szczególnie interesujących gwiazd, w których szumie szczególnie często natrafiano na regularne fale nośne i tryplety.

W kwietniu 2006 roku w nowej wersji projektu zarejestrowanych było 444 000 uczestników, w tym blisko 10 000 z Polski.

Przyszłe plany to zaprzęgnięcie radioteleskopu pracującego na południowej półkuli ziemskiej, gdyż dotychczas wszystkie próbki szumu kosmicznego, analizowanego przez SETI@home, pochodziły z północnej półkuli.

Opracowanie tekstu Agnieszka Zawada

Odsłony: 8543