Przejście Wenus na tle Słońca - albo jutro albo za 100 lat !

Przejście Wenus na tle Słońca - albo jutro albo za 100 lat !Rankiem 6 czerwca w Polsce będziemy mieli okazję do podziwiania rzadkiego zjawiska przejścia Wenus na tle tarczy słonecznej.

Do przejścia Wenus na tle tarczy słonecznej może dojść więc tylko wówczas, gdy zostaną spełnione dwa warunki: po pierwsze planeta znajdzie się w dolnej koniunkcji ze Słońcem (co oznacza, że gwiazda, Wenus i Ziemia są ustawione prawie w jednej linii); po drugie, gdy Wenus znajdzie się w pobliżu jednego z węzłów swojej orbity (czyli przecięć orbity planety z ekliptyką).

Dwa ostatnie przejścia Wenus na tle słonecznej tarczy miały miejsce 6 grudnia 1882 roku i 8 czerwca 2004. Następne spodziewane są 6 czerwca 2012 roku i (dopiero!) 10 grudnia 2117 roku.

Niestety nadchodzące zjawisko nie będzie widoczne u nas w całości, gdyż jego początek rozpocznie się pod horyzontem, około godz. 0:10, a koniec tuż przed 7:00 rano. Dlatego nie będziemy mogli zaobserwować obu pierwszych kontaktów, czyli zetknięcia się krawędzi tarczy Wenus i wschodniej krawędzi tarczy Słońca na zewnątrz i wewnątrz tarczy słonecznej ani pierwszej części przejścia.

W nocy z 5 na 6 czerwca w Polsce momenty kontaktów przedstawiają się następująco:
pierwszy - 6 czerwca o godz. 0.10;
drugi - 6 czerwca o godz. 0.28;
środek zjawiska - 6 czerwca o godz. 3.30;
trzeci kontakt - 6 czerwca o godz. 6.32;
czwarty kontakt - 6 czerwca o godz. 6.50.

Całe zjawisko będzie widoczne dla mieszkańców półkuli wschodniej.

Aby obejrzeć zjawisko warto się wyposażyć w specjalne okulary do obserwacji zaćmień Słońca. - Jeśli mamy lornetkę, lunetę lub teleskop, należy ją doposażyć w filtr do obserwacji Słońca. Najprostszy może zostać wykonany z tzw. folii Baadera, która jest tania i bez problemów dostępna w sklepach ze sprzętem astronomicznym. Dodatkowym plusem tej metody jest to, iż umożliwia ona obserwacje obrazu tarczy słonecznej jednocześnie wielu obserwatorom, dzięki czemu nadaje się ona doskonale do stosowania w czasie pokazów dla licznych grup osób, na przykład w szkołach.

W żadnym wypadku jednak nie należy patrzeć bezpośrednio przez okular lornetki/teleskopu , gdyż grozi to utratą wzroku.

Czekamy zatem cierpliwie licząc na ładne, bezchmurne niebo...


Przejście Wenus na tle Słońca - PORADNIK OBSERWATORA

Odsłony: 12773