M14 (Messier 14, NGC 6402)

Messier 14 (M14, NGC 6402) jest gromadą kulistą w gwiazdozbiorze Wężownika, odkrytą w 1764 roku przez Charlesa Messiera.

RA 17 : 37.6 (h:m)
deklinacja -03°15
odległość 30 300 lat świetlnych
jasność +7.6 (mag)
rozmiar 11,0’


M14 znajduje się w odległości prawie 30 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Jej średnica na niebie to 9 minut łuku, zaś rzeczywista 100 lat świetlnych. Jasność widoma M14 wynosi 7,6 magnitudo, a jasność absolutna aż -9,1 magnitudo.
M14 zawiera kilkaset tysięcy gwiazd, z których najjaśniejsze osiągają 14 magnitudo.

M14 (Messier 14, NGC 6402)

Jest to pierwsza gromada kulista, w której udało się sfotografować (1938r.) pojawienie się gwiazdy nowej 16m. Jednak odkrycie tego wybuchu datuje się dopiero na rok 1964, kiedy to szczegółowo zbadano fotografie wykonane 30 lat wcześniej. Jasność nowej oszacowano na 9,2 magnitudo, czyli około 100 razy więcej niż najjaśniejsze gwiazdy w gromadzie.
Jak dotąd odkryto w M14 ponad 70 gwiazd zmiennych różnych typów.

Odsłony: 5890