M2 (Messier 2, NGC 7089)

Messier 2 (M2, NGC 7089) została odkryta przez Jeana Dominique Maraldiego 14 września 1746 roku. 14 lat później, w 1760 roku niezależnie odkrył ją Ch. Messier.

RA 21 : 33.5 (h:m)
deklinacja -00°49
odległość 37 500 lat świetlnych
jasność +6.5 (mag)
rozmiar 16'


M2 (NGC 7089) jest jedną z najpiękniejszych gromad kulistych na niebie. Znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika. W dobrych warunkach widać ją gołym okiem i oczywiście bardzo dobrze przez lornetkę. Leży w odległości około 50000 lat świetlnych, a jej średnica wynosi około 150 lat świetlnych.

Jest to bardzo silnie zagęszczona ku środkowi gromada o średnicy 16'. Ma jasność 6,5m. Obiega centrum galaktyki po silnie spłaszczonej orbicie (odległość maksymalna wynosi ok. 171 tys. lat świetlnych, minimalna - 23,5 tys.)

M2 (Messier 2, NGC 7089)

M2 zawiera około 150.000 gwiazd. Najjaśniejsze z nich są czerwonymi i żółtymi olbrzymami o jasności obserwowanej 13,1m. Aby rozdzielić gwiazdy tej gromady potrzebny jest 20 - 25 cm teleskop.

Odsłony: 6384