M5 (Messier 5, NGC 5904)

Messier 5 (M5, NGC 5904) została odkryta przez Gottfrieda Kircha w 1702 roku. M5 oddalona jest od Ziemi o 24.500 lat świetlnych i zawiera ponad 100.000 gwiazd, z czego przynajmniej 100 to gwiazdy zmienne.

 

RA 15 : 18.6 (h:m)
deklinacja +02°05
odległość 24 500 lat świetlnych
jasność 5.6 (mag)
rozmiar 23'


Gromada M5 wciąż oddala się z prędkością radialną wynoszącą 50km/s. Jest ona na granicy widoczności gołym okiem, a świetnie ją widać przez teleskop. Po M13 (konstelacja Herkulesa) jest to chyba najokazalsza gromada kulista.
Jest to jedna z najstarszych gromad kulistych związanych z Droga Mleczną. Niektóre źródła podają jej wiek na 13 mld lat !!!

Messier 5 (M5, NGC 5904)

Odsłony: 5665