Czym objawiają się podstawowe wady (aberracje) układów optycznych?

Aberracje układów optycznych powodują zniekształcenia lub nieostrość obrazów uzyskiwanych przy ich pomocy. Wyróżniamy aberracje chromatyczne oraz aberracje geometryczne zależne od kształtu, materiału oraz sposobu jego oświetlenia (aberracja sferyczna, koma). Sposobem na zmniejszenie skutków chromatyzmu jest stosowanie układów soczewkowych wykonanych ze specjalnych gatunków szkła: kronu i flintu. Powstałe w ten sposób obiektywy zwane są achromatami. Aberracji chromatycznej pozbawione są układy optyczne oparte na zwierciadłach. W przypadku zwierciadeł z aberracją sferyczną ratunkiem jest parabolizacja powierzchni lustra, czyli wypłaszczanie brzegowych partii zwierciadła, tak aby całość przyjęła kształt paraboloidy obrotowej. Jednak i tu może wystąpić inna aberracja, zwana komą. Sprawia ona, że wiązka światła, która nie pada na zwierciadło równolegle do jego osi, nie daje w ognisku obrazu idealnie punktowego, lecz obraz kształtem przypominający przecinek (coma).

Odsłony: 9336