Gromady galaktyk

Gromada galaktyk to skupisko od kilkudziesięciu do kilku tysięcy galaktyk tworzących układ związany grawitacyjnie. Mniejsze ugrupowania nazywane są grupami. Galaktyki w gromadzie galaktyk poruszają się po skomplikowanych torach wokół środka masy gromady zazwyczaj znajdującego się w pobliżu największych galaktyk w gromadzie.

Gromada galaktyk

Gromada galaktyk - Abell 2218, oddalona o 3 mld lat świetlnych w konstelacji Smoka, zdjęcie z kosmicznego teleskopu Hubble'a.

Gromady galaktyk nie muszą stanowić grupy jednorodnej ani pod względem liczebności swoich członków (która waha się od kilku do kilkunastu tys.), ani pod względem swoich rozmiarów liniowych. Gromady galaktyk różnią się też znacznie pod względem procentowej zawartości w nich galaktyk należących do różnych typów.

Gromady galaktyk nie mają dobrze określonego "centrum" (jak układ planetarny czy galaktyka), jednakże istnieją hipotezy, oparte na pewnych przesłankach obserwacyjnych, głoszące że skupianie się galaktyk w gromady jest związane z istnieniem skupisk materii ciemnej, i że to wokół nich następuje gromadzenie się galaktyk.

Gromady galaktyk obejmują od kilkuset do kilku tysięcy galaktyk. W ich skład wchodzą grupy galaktyk i poszczególne galaktyki. Jedna z największych gromad galaktyk znajduje się w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki. Gromada ta, zwana od łacińskiej nazwy gwiazdozbioru Coma, zawiera aż 40 000 galaktyk, a jej środek znajduje się w odległości około 300 milionów lat świetlnych. Średnica tej olbrzymiej gromady galaktyk oceniana jest na około 10 milionów lat świetlnych.

Najbliższą nam, inną od naszej, nieregularną gromadą galaktyk jest gromada w gwiazdozbiorze Panny (inaczej zwana Virgo, od łacińskiej nazwy tego gwiazdozbioru). Odległa jest o około 48 milionów lat świetlnych. Gromada w Pannie znajduje się w centrum Supergromady Lokalnej.

Odsłony: 10108