Polowanie na komety: 2P/Encke i 96P/Machholz

Polowanie na komety: 2P/Encke i 96P/Machholz - AstronomiaW kwietniu mamy możliwość obserwacji na niebie dwóch komet. Będą to kolejno: 2P Encke oraz 96P Machholz. Lepsza do obserwacji będzie ta pierwsza, której możemy szukać na wieczornym niebie niedaleko Wenus aż do końca miesiąca, po czym przejdzie w pobliżu Słońca i będzie krótko niewidoczna. Ponownie pojawi się już na niebie porannym.

Niewidoczna będzie w dniach 27.04-06.05. Druga z komet obecnie przechodzi w pobliżu Słońca więc jest niewidoczna. Nad porannym horyzontem pojawi się 10 kwietnia.

Kometę 2P/Encke odkrył 17 stycznia 1786 r. Pierre'a Méchain. Odkrywcy udało się ją zaobserwować ponownie 19 stycznia, po czym ze względu na małą odległość od Słońca kometa została zagubiona. Okres obserwacji był zbyt krótki, aby wyznaczyć orbitę komety. Po raz drugi kometę odkryła Caroline Herschel w 1795 r. Również podczas tego pojawienia obserwowano ją stosunkowo krótko i ponownie nie zauważono, że jest ona kometą okresową. Sytuacja powtórzyła się w 1805 roku. Dopiero obserwacje komety z przełomu lat 1818 i 1819 pozwoliły na stosunkowo dokładne obliczenie orbity. Człowiekiem, który tego dokonał był niemiecki matematyk Johann Franz Encke. Dla uczczenia tego faktu kometa została właśnie nazwana kometą Enckego (a nie jak w przypadku większości komet nazwiskiem odkrywcy). Była ona drugą (po słynnej komecie Halleya) kometą, w przypadku której stwierdzono, że jest kometą okresową, dlatego też jej oficjalne oznaczenie to 2P/Encke.

Kometa Enckego okrąża Słońce w 3,3 roku i jest kometą o najkrótszym znanym okresie obiegu. Kometa od czasu odkrycia systematycznie, choć powoli słabnie. Aktualnie podczas sprzyjających powrotów (jak w 2003 roku) można ją obserwować przy pomocy niedużej lornetki. Jej średnicę ocenia się na 2-8 km.

O tej komecie słyszał każdy obserwator komet. Mimo, iż oficjalne efemerydy mówią o jasności rzędu 3.5-4.0 mag w peryhelium, to tak naprawdę od kilkudziesięciu lat nigdy nie obserwowano jej jaśniejszej od około 5 mag, przy czym zazwyczaj ta jasność około peryhelium to 6-7 mag.

Zmiany jasności komety Encke'go można prześledzić tutaj:
http://www.aerith.net/comet/catalog/0002P/2007.html

Obecnie warunki do obserwacji nie są zbyt korzystne, mimo, iż będzie ją można obserwować bliżej peryhelium, dzięki czemu będzie bardziej skondensowana.
W tym momencie jej jasność jest oceniana na około 11 mag. Kometa powinna teraz stosunkowo szybko jaśnieć, jednak cały czas będzie bardzo trudnym obiektem.

96P/Machholz jest starą kometą okresową i niestety nie dostarczy nam specjalnych wrażeń ze względu na to, iż obecnie przechodzi w pobliżu Słońca więc jest niewidoczna. Podczas tego powrotu kometa nie powinna być jaśniejsza od około +1 mag. Będzie wtedy widoczna tylko na zdjęciach z SOHO.

Później kometa będzie jednak szybko słabnąć. Nad porannym horyzontem pojawi się 10 kwietnia, więc dopiero wtedy pojawią się pierwsze szanse na obserwację. Choć kometa będzie wtedy miała jasność rzędu 4-6 mag to zaobserwują ją jedynie ci obserwatorzy, którzy będą posiadać idealnie przejrzyste, bezchmurne niebo. Kometa będzie szybko oddalać się od Słońca, ale również jej jasność będzie szybko spadać i w drugiej połowie kwietnia, kiedy będzie już na stosunkowo ciemnym niebie powinna mieć jasność rzędu 9-10 mag.

Odsłony: 2212