Kometa McNaught C/2006 P1

Kometa McNaught C/2006 P1 została odkryta 7 sierpnia 2006 roku przez australijskiego astronoma Roberta McNaughta.

Porusza się po orbicie w kształcie hiperboli o mimośrodzie 1,00003. Peryhelium znajdowało się w odległości nieco ponad 0,17 j.a. od Słońca, nachylenie orbity do ekliptyki wynosi 77,82˚. Jest to obiekt, który należy do komet jednopojawieniowych, przybyłych najprawdopodobniej spoza Układu Słonecznego.

Kometa McNaught C/2006 P1

Kometa McNaught C/2006 P1

 

Zazwyczaj można wyznaczyć maksymalną jasność komety w małych granicach błędu. Jednak w tym przypadku prowadzone wyliczenia magnitudo różniły się i to znacznie. Zakres wyników wahał się pomiędzy od 6mag do -5mag! Powodem tak dużej rozbieżności był fakt, że kometa znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie Słońca patrząc z Ziemi.
Ponieważ kometa przeszła stosunkowo blisko Słońca, osiągnęła też bardzo dużą jasność i rozwinęła dobrze widoczny warkocz.

Kometa McNaught jest tak interesująca głównie dlatego, że jej jasność do końca nie jest znana i nie będzie mogła zostać dokładnie określona aż do ostatniej chwili.

15 stycznia 2007 roku kometa znalazła się najbliżej Ziemi - 0,81 j.a. 12 stycznia 2007 roku - znalazła się w peryhelium swojej orbity. Miała jasność widomą ok. -2m, można było obserwować ją gołym okiem. 14 stycznia jasność przekroczyła -5m - kometa ta stała się jaśniejsza od Wielkiej Komety z 1997 roku i widoczna nawet za dnia. Jednakże niewielka odległość kątowa od Słońca utrudniała jej dostrzeżenie przez mniej doświadczonych obserwatorów.

Odsłony: 4034