Układ współrzędnych ekliptycznych

To układ stosowany w zasadzie wyłącznie do określania położeń obiektów Układu Słonecznego i ich wzajemnych konfiguracji. Układ współrzędnych ekliptycznych jest układem, w którym podstawową płaszczyzną jest płaszczyzna ekliptyki, a osią główną - oś ekliptyki prostopadła do jej płaszczyzny. Współrzędnymi w układzie ekliptycznym są:
- długość ekliptyczna (λ),
- szerokość ekliptyczna (β).articles: jedzenie_kosmos.jpg


Długość ekliptyczna (λ) - jest kątem dwuściennym między półkolem szerokości przechodzącym przez punkt Barana a półkolem szerokości przechodzącym przez dany obiekt. Koło szerokości to koło wielkie, którego średnicę stanowi oś ekliptyki. Koła szerokości stanowią więc "południki" układu ekliptycznego. Długość ekliptyczną liczy się w zakresie od 0° do 360°. Kierunek odmierzania długości ekliptycznej jest zgodny z ruchem rocznym Słońca.

Szerokość ekliptyczna (β) - jest kątem, jaki tworzy kierunek od obserwatora do obiektu z płaszczyzną ekliptyki. Szerokość ekliptyczna liczona jest od 0° do 90° dla obiektów położonych na północnej półkuli ekliptycznej, oraz od 0° do -90° dla obiektów położonych na południowej półkuli ekliptycznej. Ekliptyka ma zerową wartość szerokości ekliptycznej.

Opracowanie tekstu: Agnieszka Zawada

Odsłony: 9169