Zakres rozmiarów i odległości astronomicznych

Zakres rozmiarów i odległości astronomicznych

Odległość lub rozmiar w km w jedn. świetlnych
Średnica Ziemi 12,8 x 103 -
Odległość do Księżyca, średnia 384,4 x 103 1,3 sekundy św.
Średnica Słońca (przeciętnej gwiazdy) 1,392 x 106 -
Odległość do Słońca, średnia 149,6 x 106 8 min.19 sek. św.
Odległość do Plutona, średnia 5,912 x 109 5 godz. 29 min. św.
Odległość do granic Układu Słonecznego ok.1012 ok. 1 roku św.
Odległość do najbliższej gwiazdy
(Proxima Centauri)
40,5 x 1012 4,28 lat św.
Odległość do najdalszych gwiazd widocznych
gołym okiem
ok.2 x 1015 ok. 2 tys. lat św.
Odległość do krańców Galaktyki ok.3 x 1016 ok. 30 tys. lat św.
Odległość do najbliższej galaktyki (Sagittarius) 8 x 1016 8 tys. lat św.
Średnica Galaktyki ok.1017 ok. 100 tys. lat św.
Odległość do najdalszego obiektu widocznego
gołym okiem (galaktyka M 31 w Andromedzie)
2,2 x 1019 2,4 mln lat św.
Średnica Lokalnej Grupy Galaktyk ok.7 x 1019 ok. 7 mln lat św.
Odległość do najbliższych kwazarów ok.
1,5 x 1022
ok. 1,5 mld lat św.
Odległość do najdalszych rejonów Wszechświata dostępnych dla obserwacji ok.
1,5 x 1023
ok. 15 mld lat św.

Oprac. Agnieszka Zawada na podstawie:
Desselberger Jan, Pielesz Anna, Rabiej Stanisław, Szymczyk Tomasz. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, Wyd.: Park, ISBN: 13-7266-161-8, Bielsko-Biała 2003.

Odsłony: 8098