Prawa ruchu planet

Prawa ruchu planet to trzy prawa opisujące ruch planet wokół Słońca, odkryte przez Johannesa Keplera (1571-1630) na początku XVII wieku.
I prawo Keplera
Planety poruszają się wokół Słońca po orbitach eliptycznych, ze Słońcem w jednym z ognisk.
F1, F2 – ogniska elipsy,
P        – peryhelium, punkt przysłoneczny,
A       – aphelium, punkt odsłoneczny.

 

Prawa ruchu planet - Astronomia, astro-czemierniki.pl

 

II prawo Keplera
Promień wodzący planety zakreśla jednakowe pola w równych odstępach czasu; innymi słowy:  prędkość polowa planety jest stała.

 

Prawa ruchu planet - Astronomia, astro-czemierniki.pl

 

III prawo Keplera
Stosunek drugich potęg okresów obiegu planet do trzecich potęg ich średnich odległości od Słońca jest stały.

 

Prawa ruchu planet - Astronomia, astro-czemierniki.pl


T1, T2    – okresy obiegu,
a1, a2     – długości wielkich półosi orbit.

Postać uogólniona III prawa Keplera:

Prawa ruchu planet - Astronomia, astro-czemierniki.pl


MS – masa Słońca,
m  – masa planety (obiektu),
G   – stała grawitacji.

 

Opracowanie tekstu Agnieszka Zawada na podstawie:

Desselberger Jan, Pielesz Anna, Rabiej Stanisław, Szymczyk Tomasz. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, Wyd.: Park, ISBN: 83-7266-161-8, Bielsko-Biała 2003.
 
 
 

Odsłony: 9805