Kopernik Mikołaj

Kopernik Mikołaj - urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary. Rodzice astronoma mieli czworo dzieci: Andrzeja, Mikołaja, Barbarę, Katarzynę. Jesienią 1491 roku 18 letni Mikołaj wraz z bratem Andrzejem rozpoczął studia na wydziale sztuk wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego, które skończył bez uzyskania tytułu magister artium w 1945. W tym też roku przyjął z rąk wuja niższe święcenia kapłańskie i został kanonikiem warmińskim. Studiował także prawo, grekę i medycynę na uniwersytecie w Padwie we Włoszech. Został w 1507 roku osobistym lekarzem biskupa warmińskiego. W tym samym roku opracował "Komentarzyk" (Commentariolus) o teoriach ruchu ciał niebieskich, pierwszy zarys teorii heliocentrycznej i rozpowszechnił go w licznych odpisach. Jego teoria heiocentryczna mówi, że Słońce znajduje się w centrum a wszystkie planety krążą wokół Układu Słonecznego. W 1510 roku Mikołaj Kopernik osiedlił się na stałe we Fromborku, gdzie został mianowany kanonikiem. Pełniąc funkcję kanonika katedry we Fromborku miał doskonałe warunki by poświecić się badaniom naukowym . Przez jakiś czas pracował jako lekarz, a w wolnym czasie zajmował się astronomią. Mikołaj Kopernik nabył dom we Fromborku w miejscu dogodnym do obserwacji astronomicznych, a na jego zapleczu zbudował płytę obserwacyjną i sporządził instrumenty astronomiczne. Pełnił wiele urzędów: był posłem, kanclerzem wizytatorem i administratorem kapituły. Współpracował z Bernardem Wapowskim w opracowaniu mapy Królestwa Polskiego i Litwy. Do swoich obserwacji Mikołaj Kopernik stosuje bardzo proste instrumenty, często własnej konstrukcji. Przy obserwacji planet wykorzystuje: kwadrant słoneczny (do obliczania szerokości geograficznej miejsca obserwacji), sferę armilarną (do wyznaczania kątów współrzędnych planety), triquetrum (do obserwacji Księżyca). Obliczenia wykonywał w systemie sześćdziesiątkowym, ponieważ w Europie ułamki dziesiętne nie były jeszcze znane. Dopiero wprowadził je 1585 roku holenderski astronom i matematyk Simon Stevin. Rachunki przeprowadzone przez Mikołaja Kopernika niewiele różnią się od rzeczywistych. Dzieło Kopernika wydrukowane zostało w 1543 roku najprawdopodobniej w około 1000 egzemplarzy. Nosiło tytuł "De Revolutionibus orbium coelestium", czyli „O obrotach sfer niebieskich”. Zawierało w przedmowie list dedykacyjny dla papieża Pawła III. Mikołaj Kopernik zmarł 24 maja 1543 roku na skutek wylewu krwi do mózgu. Został pochowany pod posadzką katedry fromborskiej.
 

Odsłony: 5932
Kategoria: