Galaktyki

Termodynamika czarnej dziury

Termodynamika to dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów. Termodynamika zajmuje się przemianami cieplnymi oraz efektami energetycznymi reakcji chemicznych, przemian z udziałem jonów, przemianami fazowymi, a nawet przemianami jądrowym i energią elektryczną.

Czytaj więcej...

Galaktyki spiralne

Galaktyki spiralne - to galaktyki które składają się z jądra i z ramion. Na ogół mamy do czynienia z dwoma ramionami, rzadziej z jednym czy z trzema. Wszystkie ramiona leżą w jednej płaszczyźnie, którą nazywamy dyskiem galaktycznym.

Czytaj więcej...

Galaktyki nieregularne

Galaktyki nieregularne (Irr - od ang. Irregular) - są galaktykami o osobliwym wyglądzie, nie wykazującymi symetrii charakterystycznych dla galaktyk eliptycznych i spiralnych. Stanowią ok. 5% populacji wszystkich galaktyk.

Czytaj więcej...

Galaktyki eliptyczne

Galaktyki eliptyczne - mają regularny kształt kulisty lub elipsoidalny o gładkiej strukturze. Galaktyki eliptyczne są pozbawione wewnętrznej struktury; ich obrazy na zdjęciach nie mają wyraźnych granic.

Czytaj więcej...