Galaktyki

Termodynamika czarnej dziury

Termodynamika to dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów. Termodynamika zajmuje się przemianami cieplnymi oraz efektami energetycznymi reakcji chemicznych, przemian z udziałem jonów, przemianami fazowymi, a nawet przemianami jądrowym i energią elektryczną.

Czytaj więcej...

Galaktyki spiralne

Galaktyki spiralne - to galaktyki które składają się z jądra i z ramion. Na ogół mamy do czynienia z dwoma ramionami, rzadziej z jednym czy z trzema. Wszystkie ramiona leżą w jednej płaszczyźnie, którą nazywamy dyskiem galaktycznym.

Czytaj więcej...

Galaktyki nieregularne

Galaktyki nieregularne (Irr - od ang. Irregular) - są galaktykami o osobliwym wyglądzie, nie wykazującymi symetrii charakterystycznych dla galaktyk eliptycznych i spiralnych. Stanowią ok. 5% populacji wszystkich galaktyk.

Czytaj więcej...

Galaktyki eliptyczne

Galaktyki eliptyczne - mają regularny kształt kulisty lub elipsoidalny o gładkiej strukturze. Galaktyki eliptyczne są pozbawione wewnętrznej struktury; ich obrazy na zdjęciach nie mają wyraźnych granic.

Czytaj więcej...

Gromady galaktyk

Gromada galaktyk to skupisko od kilkudziesięciu do kilku tysięcy galaktyk tworzących układ związany grawitacyjnie. Mniejsze ugrupowania nazywane są grupami. Galaktyki w gromadzie galaktyk poruszają się po skomplikowanych torach wokół środka masy gromady zazwyczaj znajdującego się w pobliżu największych galaktyk w gromadzie.

Czytaj więcej...

Galaktyka aktywna

Galaktyka aktywna - jest galaktyką, w której energia w znaczącej ilości nie jest emitowana przez jej normalne składniki, czyli: gwiazdy, pył i gaz międzygwiazdowy. Ta część energii, zależnie od typu galaktyki aktywnej, może być emitowana w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego jako podczerwień, fale radiowe, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie oraz promieniowanie gamma.

Czytaj więcej...

Droga Mleczna

Droga Mleczna to galaktyka, w której znajduje się nasz Układ Słoneczny. Jest to zwyczajna galaktyka spiralna, złożona z centralnego jądra, z którego odchodzą ramiona. Droga Mleczna ma średnicę 100 000 lat świetlnych, a w zgrubieniu centralnym mierzy 15 000 lat świetlnych. Jest zapełniona ogromną liczbą gwiazd: od 200 do 400 miliardów. Jedną z tych gwiazd jest Słońce, znajdujące się w jednym z ramion spiralnych, 30 000 lat świetlnych od centrum galaktyki.

Czytaj więcej...