Gwiazdy

Podział meteoroidów - niezbędnik

Codziennie na Ziemię trafia od 100 do 1000 ton meteorytów głównie w postaci bardzo małych ziarenek o rozmiarach rzędu milimetra i mniejszych, a najczęściej pyłu. Gołym okiem możemy zaobserwować meteor, zwany potocznie spadającą gwiazdą. Obserwatorzy nieba czekają podekscytowani na deszcze meteorów, które tworzą wyjątkowy spektakl.

Czytaj więcej...

Jak wygląda koniec gwiazd masywnych

Głęboko w ogromie przestrzeni, poza naszym układem słonecznym, gwiazdy rodzą się w mgławicach, w lotnych chmurach molekularnych w spiralnych ramionach galaktyk. Intensywne siły grawitacyjne ściskają chmury molekularne powodując ogromne powiększenie temperatury i ciśnienia. W tych krytycznych temperaturach i ciśnieniach dokonuje się cud życia w mgławicy.

Czytaj więcej...

Mgławice

Jasne mgławice są to obłoki materii rozproszonej (gazu i pyłu), za których świecenie odpowiedzialne jest promieniowanie gwiazd znajdujących się w ich pobliżu. Ze względu na charakter świecenia jasne mgławice dzielimy na refleksyjne i emisyjne.

Czytaj więcej...

Gromady kuliste

Gromady kuliste są to zazwyczaj sferycznie symetryczne zgrupowania związanych grawitacyjnie gwiazd z wyraźną. Gromady kuliste zwykle liczą od stu tysięcy do miliona gwiazd, natomiast ich średnice (np. wyznaczane z prędkości radialnych gwiazd obserwowanych na brzegach gromady, rozmiarów kątowych i odległości) zawierają się w przedziale od 6 do 70 pc (parseków).

Czytaj więcej...

Jasność gwiazd

Jasność w astronomii to wielkość opisująca natężenie oświetlenia promieniowaniem gwiazd lub innych obiektów astronomicznych. Jest to ilość energii promieniowania świetlnego (światła) docierającej od danego obiektu astronomicznego, padającej w ciągu jednostki czasu prostopadle do kierunku promieniowania.

Czytaj więcej...

Gwiazdy zmienne

Gwiazda zmienna to gwiazda, która zmienia w sposób znaczący swoją jasność. Ogólnie rzecz biorąc, każda gwiazda wykazuje drobne fluktuacje jasności, ale są one w większości przypadków praktycznie niezauważalne – na przykład jasność Słońca zmienia się o ok. 0,1% w 11-letnim cyklu.

Czytaj więcej...