Galaktyki eliptyczne

Galaktyki eliptyczne - mają regularny kształt kulisty lub elipsoidalny o gładkiej strukturze. Galaktyki eliptyczne są pozbawione wewnętrznej struktury; ich obrazy na zdjęciach nie mają wyraźnych granic.

Są to galaktyki o symetrii kulistej lub elipsoidalnej (oznacza się je literą E i podając stopień spłaszczenia od 1 do 7). Jasność powierzchniowa galaktyki eliptycznej jest największa w środku i zmniejsza się stopniowo na zewnątrz. W galaktykach tych nie występuje w zauważalnych ilościach pył i gaz. Cała widoczna materia jest skupiona w starych gwiazdach. Powstały one zapewne w krótkim okresie w początkowych etapach formowania się galaktyki. Rozmiary i masy galaktyki mieszczą się w bardzo szerokich granicach: od 0,1 miliarda mas Słońca do 10 000 miliardów mas Słońca. Największymi galaktykami eliptycznymi są gigantyczne galaktyki cD o masie 10 000 miliardów mas Słońca. Występują najczęściej one w centralnych obszarach bogatych gromad galaktyk. Taka galaktyka znajduje się w centrum Gromady w Warkoczu Bereniki, która jest środkiem supergromady. Można je również spotkać w małych grupach galaktyk. Galaktyki cD są często silnymi źródłami promieniowania radiowego.

Galaktyki eliptyczne

Zgodnie z nazwą obrazy galaktyk eliptycznych są z dobrym przybliżeniem elipsami. Oznaczając wielką i małą półoś elipsy jako a i b, spłaszczenie elipsy definiujemy jako stosunek s = (a-b)/a. Określając typ galaktyki eliptycznej, podajemy zazwyczaj jej spłaszczenie, stosując oznaczenie En, gdzie n jest liczbą naturalną, będącą zaokrągleniem liczby 10s. W zależności od obserwowanego spłaszczenia galaktyki eliptyczne dzielimy na osiem typów od E0 do E7. Zatem galaktyki typu E0 mają na niebie niemal kształt kołowy, a E1, E2... oznaczają galaktyki o coraz większym spłaszczeniu, galaktyki typu E7 są najbardziej spłaszczone i przypominają elipsę o stosunku długości osi 1:3. Nie obserwujemy galaktyk o spłaszczeniu większym niż E7.
Do galaktyk eliptycznych należą zarówno najmniejsze, jak i największe obecnie obserwowane galaktyki. Ich masy leżą w przedziale od 106 do 1011 mas Słońca, średnice od 2000 lat świetlnych do 3,3 miliona lat świetlnych, moc promieniowania od 106 do 1011 mocy promieniowania Słońca, jasność absolutna od -9m (magnitudo) do -23m.

Odsłony: 9978