Astronomiczna skala jasności

Tabela

Miara Zależności
Obserwowana (widoma) wielkość gwiazdowa, m (jasność obserwowana);
mierzona w magnitudo (mag).
m = –2,5 log E –14,05
gdzie:
E – natężenie światła w luksach.
  Różnica wielkości gwiazdowych obiektów:
m1- m2 = 2,5 log E2/E1
  Stosunek natężeń światła obiektów:
E2/E1 = 100,4(m1-m2)
Absolutna wielkość gwiazdowa, M
(jasność absolutna); obserwowana wielkość gwiazdowa, jaką miałby obiekt oglądany
z odległości 10 parseków;
mierzona w magnitudo (mag).
M = m + 5 – 5 log D lub M = m + 5 – 5 log πo
gdzie:
m – obserwowana wielkość gwiazdowa obiektu;
D – odległość obiektu w parsekach;
πo – paralaksa heliocentryczna obiektu, w ".


Oprac. Agnieszka Zawada na podstawie:
Desselberger Jan, Pielesz Anna, Rabiej Stanisław, Szymczyk Tomasz. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, Wyd.: Park, ISBN: 13-7266-161-8, Bielsko-Biała 2003.

Odsłony: 10622