Astronomiczne spojrzenie na Święta Wielkanocne

Zapewne jak wiecie Wielkanoc jest tzw. świętem ruchomym, datę świąt wielkanocnych w kościele katolickim wyznacza się według jednej prostej zasady. Niedziela Wielkanocna jest pierwszą niedzielą po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc może wypadać tylko w dniach od 22 marca do 25 kwietnia. Ostatnim jak na razie rokiem, gdy Wielkanoc przypadła 22 marca był rok 1818, kolejny taki przypadek czeka nas, a raczej naszych prapraprawnuków w roku 2285.
Zwyczaj datowania tych świąt Chrześcijanie przejęli od Judaizmu, gdyż zawsze w Wielką Sobotę przypada żydowskie święto Paschy, upamiętniające paschę przed wyprowadzeniem Narodu Wybranego z Egiptu przez Mojżesza.

 

Dlaczego Święto Paschy jest równoległe z naszą Wielkanocą ?
Świadczy o tym ten oto fragmentu z Ewangelii wg. św. Jana (..) był to dzień Przygotowania (...) ów bowiem dzień szabatu był wielkim Świętem; (J 19, 31) w przypisach do tego fragmentu możemy przeczytać: Przygotowanie; dosłownie piątek, Wielkim Świętem; chodziło o Paschę.
Kolejnym astronomicznym wydarzeniem związanym z Wielkanocą jest zaćmienie Słońca. Mówią o tym fragmenty:
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej;
(Mt 27, 45-46)
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemie, aż do godziny dziewiątej; (Mk 15, 33-35)
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemią aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek; (Łk 23 44-45)
Jest tylko jeden problem, w czasach, gdy prawdopodobnie umarł Jezus w Palestynie na wiosnę nie było widoczne żadne zaćmienie Słońca... w przypisach do jednej z Ewangelii napisane jest: Nie było to naturalne zaćmienie Słońca, gdyż Księżyc znajdował się wtedy w pełni....

Odsłony: 10612