Astronomiczne jednostki odległości

Odległości astronomiczne są wielkościami w zupełnie innej skali niż znane nam kilometry i metry. Dlatego astronomowie posługują się własnymi jednostkami - innymi niż jednostki układu SI.

Jednostka
Oznaczenie
Podstawa
Wartość

astronomiczna

j.a.

średnia odległość Ziemi od Słońca (wielka półoś orbity ziemskiej) 1 AU = 1,49597870 x 1011 m
Rok świetlny

r.św., l.św.

odległość przebywana w próżni przez światło w ciągu 1 roku

.y. = 9,4605 x 1015 m

Parsek pc odległość, z której 1 j.a. jest widoczna pod kątem 1´´ 1 pc = 3,0857 x 1016 m


Zależności: 1 l.y. = 63240 AU; 1 pc = 3,2616 l.y. = 206265 AU

Opracowanie tekstu Agnieszka Zawada na podstawie:

Desselberger Jan, Pielesz Anna, Rabiej Stanisław, Szymczyk Tomasz. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, Wyd.: Park, ISBN: 13-7266-161-8, Bielsko-Biała 2003.

Odsłony: 11749