Odkryto nowy Układ Słoneczny

Odkryto nowy Układ Słoneczny - AstronomiaWczoraj na międzynarodowej konferencji zespół europejskich astronomów ogłosił przełomowe odkrycie pierwszego potrójnego układu planet niewiele większych od naszej Ziemi. Obiekty te krążą wokół tej samej gwiazdy HD 40307, której masa jest nieco mniejsza od masy naszego Słońca.

Według astronomów wynosi ona 80% masy naszej Dziennej Gwiazdy. Układ trzech planet został odkryty dzięki stosowanej obecnie technice rejestrowania ruchu gwiazdy na skutek sił grawitacyjnych, jakim podlega pod wpływem masy towarzyszących jej planet. Ruch jest rejestrowany przez superczułe teleskopy. Naukowcy określają parametry planet na podstawie analizy tych ruchów.
Naukowcy użyli najdokładniejszego obecnie instrumentu HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) w Europejskim Laboratorium Południowym (ESO) w La Silla w Chile.

"W ciągu ostatnich 5 lat zrobiliśmy bardzo dokładne pomiary szybkości gwiazdy HD 40307, które wyraźnie ujawniają obecność trzech planet", mówi Michel Mayor z Obserwatorium w Genewie.

Na podstawie ruchów gwiazdy naukowcom udało się stwierdzić obecność trzech planet. Najmniejsza z nich ma masę 4,2 razy większą od Ziemi, największa 9,4 razy przekracza masę naszej planety. Obiegają one gwiazdę w ciągu od ponad 4 do 20,5 dnia. Odkryty układ HD 40307 znajduje się 42 lata świetlne od nas.

Odkryto nowy Układ Słoneczny - Astronomia

Artystyczna wizja odkrytego układu


"Odkrycie jest wspaniałe", powiedział David Charbonneau z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "Po pierwsze, to dowód na postęp w dokładności instrumentów. Po drugie, odkrycie trzech planet obiegających gwiazdę przypomina nasz Układ Słoneczny".

"Jakkolwiek wszystkie odkryte planety leżą zbyt blisko gwiazd, aby mogły przetrwać tam istoty żywe, nasze osiągnięcie jest kamieniem milowym w poszukiwaniach bliźniaczych Ziemi planet pozasłonecznych", powiedział Stephane Udry z Uniwersytetu Genewskiego, jeden z odkrywców globów. Trzy nowo odkryte planety powiększają katalog znanych nauce planet pozasłonecznych do ponad 300.

Podczas tej samej konferencji, ogłoszono również odkrycie dwóch innych planetarnych systemów, także spektrografem HARPS. HD 181433 b to planeta (około 7 - 8 razy cięższa od Ziemi) krążąca wokół gwiazdy macierzystej w zabójczej odległości 0,08 AU. Drugi system - HD 181433 c to odpowiednik Jowisza w tym układzie. Jego masa wynosi 0,72 masy Jowisza. Krąży on w odległości 1,81 AU od swej gwiazdy macierzystej.

Źródło: www.astronomy.com

Odsłony: 63598
Kategoria: