Kometa 103P/Hartley 2 widoczna nad Polską

Kometa 103P/Hartley 2 widoczna nad  - AstronomiaJuż w październiku będziemy mogli podziwiać gołym okiem na naszym niebie krótkookresową kometę 103P/Hartley 2. Z tygodnia na tydzień, jej obserwacja jest coraz lepsza. Przez cały październik przy dobrych warunkach pogodowych można oglądać ją gołym okiem. Ci bardziej niecierpliwi mogą spróbować odszukać obiekt przy pomocy lornetki lub teleskopu.

Została ona odkryta 15 marca 1986 roku w obserwatorium U. K. Schmidt Telescope Unit w Siding Spring w Australii przez Malcolma Hartley'a. Jej okres orbitalny wynosi 6,41 lat. Orbita komety 103P/Hartley ma kształt elipsy o mimośrodzie 0,69. Jej peryhelium znajduje się w odległości 1,03 j.a., aphelium zaś 5,86 j.a. od Słońca.

10 października 2010 roku sonda ma przelecieć w pobliżu komety znajdującej się wtedy w odległości 0,291 j.a. od Ziemi. Celem naukowym sondy będzie m.in. stworzenie mapy potencjalnych erupcji gazu na powierzchni komety.

Dla obserwatorów najważniejszym okresem będzie przełom września/października kiedy to kometa 103P/Hartley 2 będzie najjaśniejsza, a co za tym idzie najlepiej widoczna z naszej planety.
Kometa znajdzie się najbliżej Słońca 28 października tego roku. Moment ten prawie pokrywa się z największym zbliżeniem do Ziemi, do którego ma dojść 20 października, kiedy to kometa znajdzie się tylko 0.12 jednostki astronomicznej od naszej planety. Wszystko to ma stworzyć idealne warunki do obserwacji komety.

Na początku października kometa 103P/Hartley 2 przemknie pomiędzy gwiazdozbiorami Perseusza i Kasjopei, potem przeleci przez Woźnicę, a koniec października zastanie ją w Bliźniętach.

Obecnie kometa ma jasność około 8.5-9 wielkości gwiazdowych, co sprawia, iż można ją obserwować przez amatorskie teleskopy i duże lornetki. Obiekt cały czas jaśnieje i nawet jeśli będzie 2-3 razy słabszy niż mówią efemerydy, może być kometą łatwą do obserwacji nawet przez niewielką lornetkę.

Zobacz diagram orbity 103P/Hartley 2

Odsłony: 4438
Kategoria: