Niespodzianki w atmosferze Saturna

Niespodzianki w atmosferze Saturna - AstronomiaNaukowcy z University College London (UCL), wraz z kolegami z Boston University zaobserwowali, że w górnych warstwach atmosfery Saturna występuje wzrost i spadek temperatury. Wyklucza to tym samym od dawna wyznawaną teorię, iż atmosfery na wszystkich planetach Układu Słonecznego podlegają tym samym procesom co atmosfera ziemska.

 Proste obliczenia wskazują, iż temperatura górnych warstw atmosfery planety utrzymuje w równowadze ilość światła słonecznego absorbowanego przez energię przekazywaną niższym warstwom. Ale obliczone wartości nie zgadzają się z rzeczywistymi obserwacjami, gdyż w rzeczywistości temperatura ta jest znacznie wyższa.
Długo sądzono, iż przyczyną tego są prawdopodobnie wiatry, jednak naukowcy stwierdzili, iż nie ogrzewają one atmosfery Saturna lecz chłodzą ją.

Profesor Alan Aylward, z UCL Department of Physics & Astronomy wyjaśnia: "Zorza została badana ponad sto lat, mimo to nasze odkrycie zwraca nas do podstawowych zasad. Musimy ponownie zbadać nasze przypuszczenia o planetarnych atmosferach i wyjaśnić co powoduje wzrost temperatur."

Źródło i zdjęcia: http://spaceflightnow.com

Odsłony: 3131
Kategoria: