Od jutra jesień...

Od jutra jesień... - AstronomiaDni stają się coraz krótsze, opadają liście z drzew. To znak, że zbliża się jesień. We wtorek 22 września o godz. 23:20 Słońce znajdzie się w punkcie Wagi, rozpoczynając tym samym astronomiczną jesień.

Jej początek ma miejsce w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa. Jest to jednak zaleta, gdyż podczas długich jesiennych nocy można prowadzić wiele ciekawych obserwacji, do których zachęcamy.

Odsłony: 1681
Kategoria: